Kontakta Himlaspelet

E-post:    info@himlaspelet.com
Telefon:  073 8237045
Adress:   Föreningen Himlaspelet  Box 44  793 21 Leksand


Välkommen att bli medlem i Föreningen Himlaspelet

Föreningens främsta ändamål är att ombesörja att Himlaspelet uppförs varje år, att verka för kännedom om spelet och om Rune Lindström, att främja bygdens kultur och dess traditioner samt att erbjuda en trivsam gemenskap kring lyrik, teater och musik.

Medlemsavgiften är 200 kr per år, 1 500 kr för juridiska personer. Betalning sker till vårt Bankgiro 644-1513


 

   

Biljetter


ButikAktuellt om Himlaspelet

Nyheter, meddelanden, Just Nu
 


Trettondag Jul

med Himlaspelet

Leksands kyrka 6 januari 2018 kl 11.00

En gudstjänst med mässa, där Himlaspelets texter är en del av gudstjänsten/liturgin

Gästbok

Välkommen att skriva i vår gästbok!


Lär känna Himlaspelet

Vad är egentligen Himlaspelet?


 

Årsmöte

31 oktober 2017

Verksamhetsår 20161031-20170930

Verksamhetsberättelse

Inför 2018