Kontakta Himlaspelet

E-post:    info@himlaspelet.com
Telefon:  073 8237045
Adress:   Föreningen Himlaspelet  Box 44  793 21 Leksand


Välkommen att bli medlem i Föreningen Himlaspelet

Föreningens främsta ändamål är att ombesörja att Himlaspelet uppförs varje år, att verka för kännedom om spelet och om Rune Lindström, att främja bygdens kultur och dess traditioner samt att erbjuda en trivsam gemenskap kring lyrik, teater och musik.

Medlemsavgiften är 200 kr per år, 1 500 kr för juridiska personer. Betalning sker till vårt Bankgiro 644-1513