2012 års stipendium ur

RUNE LINDSTRÖMS MINNESFOND

har tilldelats

Pelle Lindström

            

  **********

Stipendium

Rune Lindströms minnesfond har till syfte att främja en fortsättning av Rune Lindströms arbete för ökad kunskap om kulturens betydelse för individ och samhälle samt till fördjupad kännedom om människan och hennes villkor för att på så sätt bidraga till ökad förståelse mellan människor.

Genom utdelande av stipendium skall fonden lämna stöd till personer som på olika sätt genom sitt agerande aktivt bidrager till Himlaspelets fortlevnad och därmed det budskap som Himlaspelet står för.

Ansökningshandlingar eller förslag skall vara Himlaspelets styrelse tillhanda senast den 25 maj och styrelsen skall fatta sitt beslut senast den 30 juni.

Stipendiet utdelas under den tid Himlaspelet uppföres i Leksand och under de former som Himlaspelets styrelse bestämmer.


Sedan tillkomsten av Rune Lindströms stipendiefond har stipendier delats ut till:

 • 1977 Juvas Marianne Andersson, Leksand

 • 1978 Anders Andersson, Arvika

 • 1979 Urban Agnas, Leksand

 • 1981 Per-Ola Björklund, Bjursås, Tomas Hellström, Borlänge , Åke Skommar, Leksand

 • 1983 Lena Olsson, Leksand

 • 1984 Ingrid Claesson, Gävle

 • 1985 Helena Bergström, Stockholm

 • 1986 Pär Lindholm, Stockholm

 • 1987 Martin Lindström, Insjön

 • 1988 Eva-Britt Matz, Leksand, Solveig Wikander, Nacka

 • 1989 Lars Hjertner, Horndal

 • 1990 Daniella Olympia E Josberg, Stockholm,  Eva C Katahriner, Leksand

 • 1991 Paulina Karlsen, Borlänge

 • 1992 Lena Andersson, Borlänge, Annika Hansson, Stockholm

 • 1993 Ramon Pérez Cortes, Falun, Johan Wikström, Leksand

 • 1994 Josefin Andersson, Borlänge, Cecilia Parkert, Stockholm

 • 1995 Susanne Holmgren, Göteborg

 • 1996 Jonas Kruse, Stockholm

 • 1997 Greta Sundberg, Stockholm

 • 1998 Lisa Persson, Vansbro

 • 2000 Maria Hulthén, Stockholm,  Marit Persson, Stockholm

 • 2003 Anna-Carin Lock, Gustafs

 • 2004 Anders Tull, Leksand

 • 2005 Johan Pellas, Leksand

 • 2006 Förstaårselever vid Leksands Entreprenörsskola

 • 2007 Andraårselever vid Sätergläntan, Insjön

 • 2008 Johan Andersson, Leksand

 • 2009 Birgit Carlstén, Leksand

 • 2010 Sofia Östling, Djurås,  Stina Kari Axelsson, Leksand

 • 2011 Ingemar Ihlis, Gagnef

 • 2012 Pelle Lindström, Leksand

 • class="fb-like" data-href="http://www.facebook.com/Himlaspelet?ref=ts" data-send="true" data-width="30" data-show-faces="false" data-font="verdana">

     

  Biljetter


  Butik  Aktuellt om Himlaspelet

  Nyheter, meddelanden, Just Nu
   


  Trettondag Jul

  med Himlaspelet

  Leksands kyrka 6 januari 2018 kl 11.00

  En gudstjänst med mässa, där Himlaspelets texter är en del av gudstjänsten/liturgin

  Gästbok

  Välkommen att skriva i vår gästbok!


  Lär känna Himlaspelet

  Vad är egentligen Himlaspelet?


   

  Årsmöte

  31 oktober 2017

  Verksamhetsår 20161031-20170930

  Verksamhetsberättelse

  Inför 2018