imlaspelets akter har illustrerats av dess författare Rune Lindström, som bland allt annat även var verksam som illustratör. Somliga förfärdigade han redan innan akterna blivit nedtecknade, somliga i efterhand. 


De sex tavlorna

Rune Lindström:

”Därför målar jag för dej. Med mina egna färger och i min egen stil. Visst är det dalmålningar. Men det är inte efterapningar. Det är bara så att jag hittar trivseln bäst när jag får använda de medel som mina fäder använde och jag måste göra krumelurerna på mitt eget sätt. Eljest vore jag blott en eftersägare. Jag beundrar dem, dessa bygdemåleriets vagabonder, som med sin näves färdighet adlade bonadsmåleriet till konsthantverk.

Liksom spelmannen drog sin låt ensam och på eget sätt och aldrig i lag, så utövade också dalmålarna sitt kunnande på egen hand och efter eget tycke. När jag nu sätter penseln till papperet är det min avsikt att i samma enskildhet men också under samma berg och vid samma vatten åstadkomma en följd av bonader till din vägg.”*

Ett spel om en väg som till Himla bär

Tavla 1: Tinget

Vid det stora bordet i tingssalen sitter rätten församlad. Lagmannen sitter vid övre ändan, närmast honom Kyrkoherden och därnäst Tolvmännen**, sex på varje sida om bordet. Framför var och en står ett ljus, en stånka och en gravölshatt. Lagmannen slår trenne slag med klubban. 

Tavla 2: Profeterna

I förskinn och tröja sitta Elias, Jonas och Jeremias på gubbars vis och speja mot solskenet under höga blomster.Tavla 3: Herdarnas Äng

Man ser Jerusalems stad torna upp sig till höger. Tre herdar ströva bland vilande får och getter. Nu inträder Herrans ängel med värdighet. Herdarna, Mats och Kurbitsmålaren lyfta underdånigt sina hattar.


Tavla 4: Salomos Gästabud

När de sista stråkdragen förtonat träder Kung Salomo under en stolt fanfar ut på trappan och välkomnar gästabudsfolket som en krögare i sin port. Han bär krona på huvudet och präktig uniform. Mats är förtjust, generad och lysten.
 

Tavla 5: Den rike mannen

På jorden hava tjugofem år förflutit. Man hör trummor och trumpeter och taktfast tramp av många fötter. Man ser Den Rika Mannens palats. Krigsmän komma tågande med blåklint och ax i armborst och brätten.Under tiden har Vår Herre inträtt i tysthet såsom Den Fattiga Lazarus och satt sig på trappan till Mats palats.
Tavla 6: Herrans Gårdar

Mats Ersson är död. Sakta höres själaringning. Kurbitsmålaren, Herrans Ängel och Gamel Jerk avtaga sina hattar och gå bort. Man ser en mur med en dörr och över dörren står skrivet ”De Förlorades Paradis”. Ut genom dörren träder Vår Herre. Vår Herre tager Mats i hand och leder honom in genom Himmelens port. Ur fjärran höres den gamla psalmen ”I Himmelen, i Himmelen…”

*Dessa ord är hämtade ur foldern ”Något om mina dalmålningar”, vilken avser de fem tavlor över kyrkoåret som Rune målat.
**Tolvman = nämndeman vid Häradsrätten

   

Biljetter


ButikAktuellt om

Himlaspelet


Flera evenemang

runt Himlaspelet

Under andra halvan av juli pågår olika evenemang i Leksand med anknytning till Himlaspelet, vid sidan om föreställningarna i Sveasalen.

Missa inte konserten I Himmelrik, jordgubbsfrukostar på kulturhuset med högläsning av texter av Rune Lindström eller en vandring på Via Sacra vid kyrkan.

(14 juli 2018.)

Dan Ekborg blir

årets Kung Salomo

Dan Ekborg är ett nytt namn i Himlaspelets ensemble i sommar. Den välkände skådespelaren ska spela Kung Salomo, en roll som tidigare axlats av etablerade aktörer som bland annat Jarl Kulle.
– Det är såklart jätteroligt att Dan Ekborg vill vara med. Han passar verkligen bra för rollen, kommenterar Birgit Carlstén, Himlaspelets regissör.  
(17 april 2018.)


Biljetter släppta till

Himlaspelet 2018

Försäljningen av biljetterna till årets föreställningar av Himlaspelet har startat. Visit Dalarna ansvarar för detta. Enklast är att boka biljetterna online på www.visitdalarna.se.

Visit Dalarna kan också kontaktas på 0771-62 62 62 och på Turistbyrån i Leksand, Norsgatan 28.

Boka in en fantastisk kväll med spelet i Sveasalen! Kom ihåg att biljetter till Himlaspelet också är en trevlig present.

(19 mars 2018)


Nu förbereds

sommarens spel

Det är kall vinter i Leksand, men förberedelserna med sommarens spel pågår för fullt. Den 40 personer starka ensemblen rekryteras, och många återkommer från tidigare år. Ungefär hälften av ensemblen är yngre än 25 år.

(26 februari 2018)Vad är egentligen Himlaspelet?