Stipendier från Rune Lindströms minnesfond

Rune Lindströms minnesfond har till syfte att främja en fortsättning av Rune Lindströms arbete för ökad kunskap om kulturens betydelse för individ och samhälle samt till fördjupad kännedom om människan och hennes villkor för att på så sätt bidraga till ökad förståelse mellan människor. Fonden förvaltas av Föreningen Himlaspelet.

Genom utdelande av stipendium skall fonden lämna stöd till personer som på olika sätt genom sitt agerande aktivt bidrager till Himlaspelets fortlevnad och därmed det budskap som Himlaspelet står för.

Förslag skall vara Himlaspelets styrelse tillhanda senast den 25 maj och styrelsen skall fatta sitt beslut senast den 30 juni.

Stipendiet utdelas under den tid Himlaspelet uppföres i Leksand och under de former som Himlaspelets styrelse bestämmer.


Sedan tillkomsten av Rune Lindströms stipendiefond har stipendier delats ut till:

 • 1977 Juvas Marianne Andersson, Leksand

 • 1978 Anders Andersson, Arvika

 • 1979 Urban Agnas, Leksand

 • 1981 Per-Ola Björklund, Bjursås, Tomas Hellström, Borlänge , Åke Skommar, Leksand

 • 1983 Lena Olsson, Leksand

 • 1984 Ingrid Claesson, Gävle

 • 1985 Helena Bergström, Stockholm

 • 1986 Pär Lindholm, Stockholm

 • 1987 Martin Lindström, Insjön

 • 1988 Eva-Britt Matz, Leksand, Solveig Wikander, Nacka

 • 1989 Lars Hjertner, Horndal

 • 1990 Daniella Olympia E Josberg, Stockholm,  Eva C Katahriner, Leksand

 • 1991 Paulina Karlsen, Borlänge

 • 1992 Lena Andersson, Borlänge, Annika Hansson, Stockholm

 • 1993 Ramon Pérez Cortes, Falun, Johan Wikström, Leksand

 • 1994 Josefin Andersson, Borlänge, Cecilia Parkert, Stockholm

 • 1995 Susanne Holmgren, Göteborg

 • 1996 Jonas Kruse, Stockholm

 • 1997 Greta Sundberg, Stockholm

 • 1998 Lisa Persson, Vansbro

 • 2000 Maria Hulthén, Stockholm,  Marit Persson, Stockholm

 • 2003 Anna-Carin Lock, Gustafs

 • 2004 Anders Tull, Leksand

 • 2005 Johan Pellas, Leksand

 • 2006 Förstaårselever vid Leksands Entreprenörsskola

 • 2007 Andraårselever vid Sätergläntan, Insjön

 • 2008 Johan Andersson, Leksand

 • 2009 Birgit Carlstén, Leksand

 • 2010 Sofia Östling, Djurås,  Stina Kari Axelsson, Leksand

 • 2011 Ingemar Ihlis, Gagnef

 • 2012 Pelle Lindström, Leksand

 • 2016 Alm Nils Ersson, Siljansnäs

 • 2017 Olle Lindell, Leksand

 • 2018 Michael Meschke, Stockholm. Eva Sjöblom, Leksand • Aktuellt

  om Himlaspelet  Spelpaus 2019

  för Himlaspelet

  Sommaren 2019 kommer inte Himlaspelet att uppföras. Att uppföra Himlaspelet varje år är en uppgift som kräver stora resurser, både ekonomiskt och arbetsmässigt av för den ideellt verkande Föreningen Himlaspelet. Därför har föreningens styrelse beslutat att ta en spelpaus i år.

  (14 januari 2019.)  Vad är egentligen Himlaspelet?