Stipendium 2022

Nu är det möjligt att söka stipendium från Rune Lindströms minnesfond. Info får du här.