Integritetspolicy

GDPR:

Föreningen Himlaspelets hantering av medlemsregistret med avseende på styrdokumentet GDPR

Föreningen Himlaspelet (org.nr 883200-4660) för ett register över medlemmar i föreningen och
Registerföringen är anpassad till kraven i GDPR enligt nedan:

Ändamålsbegränsning:
Registret används endast för att administrera medlemskapet avseende inbetalning av årsavgift
och utsändning av styrelsen formulerade medlemsbrev.

Registrerade uppgifter:
Registret förs i Excel och innehåller följande uppgifter:
För- och efternamn på föreningens medlemmar.
Gatuadress, postnummer och postadress
Kolumn för betald medlemsavgift
e-postadress/er i de fall medlemmen frivilligt uppgivit dessa

Lagringsminimering:
Medlem som aktivt utträder ur sällskapet tas bort ur registret
Medlem som inte betalt medlemsavgiften under två år före och under räkenskapsåret tas bort ur
registret

Skydd av uppgifter:
Medlemsregistret finns bara på datorer hos sekreterare och kassör vilka ansvarar för uppdatering av
registret då medlemmar avgår från eller tillkommer till föreningen.
Samtliga datorer är uppdaterade med virusskydd.

Personuppgiftsansvarig:
I föreningen Himlaspelet är styrelsen personuppgiftsansvarig

Information till medlemmarna:
Att personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse
Att kontaktuppgift till föreningens styrelse är styrelsens ordförande

Att föreningen i sitt medlemsregister har följande personuppgifter
* för och efternamn
* bostadsadress
* uppgift om betald medlemsavgift
* E-postadresser
Att föreningen för registret av administrativa skäl
Att registret enbart hanteras av Föreningen Himlaspelet och inte utnyttjas av annan part

Medlemmars rättigheter:
Sällskapets medlemmar har rätt att
-få tillgång till sina personuppgifter
-få felaktiga personuppgifter rättade
-få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
-få veta hur länge föreningen kommer att lagra uppgifterna
-lämna in klagomål till Datainspektionen

 

Cookies:

Följande information beskriver hur himlaspelet.se använder data insamlat från läsare av hemsidan.

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Cookies används för att utvärdera besökares användning av hemsidan. Himlaspelets publiceringssystem WordPress kan spara tillfälliga eller permanenta cookies för att hantera inloggning och underlätta om du lämnar kommentarer på inlägg.

Genom att använda hemsidan accepterar du att cookies sparas. Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få spara cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du hanterar cookies.

Himlaspelet.se kan innehålla länkar till andra sidor men har inget ansvar för sekretesspolicy eller innehåll på de länkade hemsidorna.